Regulamin

Regulamin szkoleń ONLINE w Vet Pro Akademia:

- Organizatorem szkoleń jest firma Vet Pro Zuzanna Szymula-Kisielewska z siedzibą w Grudziądzu przy ulicy Rodziewiczów 14, wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej NIP 5792207184, REGON 367187758,

- Użytkownikiem szkoleń jest osoba pełnoletnia, która zarejestruje się na stronie www.vetproakademia.myvod.pl, wypełni formularz rejestracyjny oraz opłaci udział w szkoleniu,

- Koszt szkolenia podany jest każdorazowo przy opisie danego szkolenia na stronie www.vetproakademia.myvod.pl,

- Szkolenia przeznaczone są dla lekarzy weterynarii, studentów weterynarii oraz techników weterynarii,

- Studentom przysługuje rabat w wysokości 20% na każde szkolenie - prosimy o przesłanie mailowo skanu dokumentu potwierdzającego statut studenta. Po weryfikacji w wiadomości zwrotnej prześlemy kod rabatowy konieczny do użycia przy rejestracji na szkolenie, aby uzyskać rabat,

- W celu korzystania przez Użytkownika ze szkoleń konieczne jest posiadanie urządzenia (laptop, komputer stacjonarny) podłączonego do Internetu wraz z jedną z przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla, Firefox, Internet Explorer, Opera. Szczegółowe wymagania techniczne są przekazywane drogą mailową po dokonaniu rejestracji na szkolenie,

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika szkolenia w formularzu zgłoszeniowym oraz za usuwanie i / lub blokowanie wiadomości elektronicznych przez oprogramowanie zainstalowane na sprzęcie elektronicznym używanym przez Użytkownika szkolenia,

- Uczestnik szkolenia ma prawo do uzyskania materiałów szkoleniowych drogą elektroniczną w dniu uzyskania dostępu do szkolenia oraz po uprzednim wypełnieniu formularza rejestracyjnego i opłaceniu szkolenia,

- Przy każdym szkoleniu online w opisie na stronie internetowej www.vetproakademia.myvod.pl zaznaczona jest informacja czy jest to szkolenie na żywo (w trybie LIVE) czy jest to szkolenie nagrane z możliwością przerabiania przez użytkownika danego materiału w swoim tempie podczas 2-tygodniowego dostępu do wykupionego szkolenia,

- Po dokonanej rejestracji uczestnik otrzyma mailowo dostęp do szkolenia wraz z wszystkimi informacjami potrzebnymi do odtworzenia szkolenia,

- W opisie każdego wydarzenia znajdziecie Państwo nazwisko prelegenta, opis jego osoby, program szkolenia oraz wszystkie istotne szczegóły dotyczące danego szkolenia,

- Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzyma drogą elektroniczną certyfikat oraz uzyska punkty edukacyjne w ramach dobrowolnego ustawicznego kształcenia lekarzy weterynarii,

- Faktura zaliczkowa zostanie przesłana Użytkownikowi do 7 dni od momentu zaksięgowania płatności na naszym koncie,

- Fakturę końcową zostanie przesłana Użytkownikowi po zakończeniu jego dostępu do szkolenia,

- Użytkownik ma prawo zrezygnować ze szkolenia na 15 dni przed planowanym terminem informując Organizatora w formie pisemnej mając prawo domagać się 100% zwrotu kosztów szkolenia,

- Brak pisemnej rezygnacji Organizator traktuje jako podtrzymanie udziału,

- Rezygnacja w terminie poniżej 15 dni przed planowanym terminem szkolenia skutkuje brakiem możliwości zwrotu kosztów Użytkownikowi.

- Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu szkolenia w przypadku zbyt małej liczby uczestników bądź przyczyn niezależnych od Organizatora,

- Użytkownik zobowiązany są do niewykorzystywania w żaden sposób, w szczególności podczas organizowanych szkoleń, materiałów szkoleniowych, do których prawa przysługują Organizatorowi. Użytkownik nie ma prawa wykonywania kopii materiałów szkoleniowych jakąkolwiek techniką, ani ich przekazywania w wersji elektronicznej,

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania oferowanych usług i/lub materiałów,

- Obowiązuje zakaz nagrywania szkoleń audio lub wideo,

- Treść materiałów szkoleniowych jest chroniona prawami autorskimi (Ustawa z dn. 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z póź. Zm.)), a ich reprodukowanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie, tłumaczenie na języki obce lub jakakolwiek dystrybucja jest zabroniona,

- Jeśli w trakcie szkolenia online nastąpi połączenie z Użytkownikiem w sposób, w który jego wizerunek, opinie, wypowiedzi, prezentacje staną się częścią webinarium (i będą posiadały cechy samoistnego dzieła), jest to równoznaczne z tym, że poprzez rejestrację na szkolenie online Użytkownik:
- wyraża zgodę na utrwalenie i upublicznienie swojego wizerunku lub dzieła,
- wyraża zgodę na scalenie tych dzieł z treścią szkolenia online (dzieło zbiorowe),
- udziela nieodpłatnej, bezterminowej licencji na korzystanie z ww. dzieł Organizatorowi,

- Zgodnie z zapisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne, utrwalenie, wykorzystanie i powielanie zdjęć oraz nagrań wideo wykonanych podczas szkoleń, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania w celach dokumentacyjnych i promocyjnych. Wyrażenie zgody jest równoznaczne z wykorzystaniem zdjęć i nagrań z wizerunkiem uczestnika w materiałach promocyjnych i umieszczeniem ich na stronie internetowej Organizatora (www.vetproakademia.pl) oraz social mediach (Facebook, Instagram),

- Uczestnik rejestrując się na szkolenie akceptuje regulamin szkolenia,

- W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy: szkolenia@vetproakademia.pl bądź telefoniczny +48 512 460 740.

Reklamacje:

- Każdy Użytkownik ma prawo do składania reklamacji dotyczących usług szkoleniowych w terminie 7 dni roboczych od daty zakończenia szkolenia,

- Reklamacje usług szkoleniowych można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: szkolenia@vetproakademia.pl najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od daty zakończenia szkolenia,

- Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
1.   Nazwę/ imię i nazwisko Użytkownika;
2.   Adres siedziby/ miejsca zamieszkania Użytkownika;
3.   Przedmiot reklamacji (nazwa usługi, termin i miejsce realizacji.);
4.   Uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji;
5.   Oczekiwanie uczestnika wobec firmy Vet Pro Akademia w zakresie rekompensaty.

- Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona nie później niż w 14 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania przez firmę Vet Pro Akademia informacji o powstałej nieprawidłowości, a w przypadkach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu.

- Decyzja dotycząca reklamacji z ewentualną propozycją rekompensaty w przypadku, gdy reklamacja jest zasadna zostanie przesłana mailowo.

- Vet Pro Akademia zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli reklamacja zostanie złożona po terminie powyżej 7 dni od zakończenia szkolenia lub jeśli wynikać będzie ona z nieznajomości niniejszego regulaminu.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.

Akceptuję